Kiilto scala wszystkie swoje firmy pod jedną marką i przeprojektowuje logo

Kiilto, która wkrótce będzie obchodzić swoje 100-lecie, zharmonizuje komunikację, gromadząc wszystkie firmy pod jedną marką. Zmiana obejmie KiiltoClean Group, która oferuje rozwiązania w zakresie czystości i higieny, Kiilto Group, która specjalizuje się w klejeniach przemysłowych i rozwiązaniach budowlanych, oraz Kiilto Family Group, spółkę dominującą w obu spółkach Grupy. Wraz ze zmianą, firmy zostaną zjednoczone w ramach nowego, wspólnego logo.

Na początku tego roku firma Kiilto rozpoczęła szeroko zakrojony projekt rebrandingowy. Głównym celem było uproszczenie projektu marki oraz komunikacji. Rezultatem była jedna, wspólna marka, Kiilto, pod którą powstała marka podrzędna Kiilto Pro dla klientów zakładów i firm profesjonalnych.

„Wcześniej komunikacja Kiilto opierała się głównie na systemie komunikacji i marketingu Kiilto Group i KiiltoClean Group, dwóch największych firm w Grupie Kiilto Family. Do tej pory nasza komunikacja w dużej mierze opierała się na strukturach organizacyjnych i granicach firmy, a nie na naszym kompleksowym zakresie wiedzy specjalistycznej „,

Kiilto ma cztery obszary biznesowe: profesjonalne budownictwo, higienę i czystość przemysłową, przemysłowe rozwiązania klejące i czyszczące oraz działalność konsumencką. Oprócz swojej oferty, firma chce również zapewnić, że jednolita marka i logo będą skuteczniej przekazywać zasady, które kierują biznesem firmy i leżą u podstaw marki Kiilto.

„Chcemy być liderem w dziedzinie ochrony środowiska w naszych dziedzinach, jesteśmy zaangażowani w przyszłość, działamy blisko z naszymi Klientami i pomagamy im być królami-liderami w swoich dziedzinach, zarówno w kraju, jak i za granicą”, mówi Solja.

Według ankiety, marka Kiilto cieszy się wysokim stopniem świadomości w Finlandii – 93% (badanie Kantar TNS 5/2018). Logo Kiilto, które stało się niemal ikoną wśród Finów, nie zostało przeprojektowane z dnia na dzień.

„Nasze portfolio obejmuje różnorodne potrzeby, którym musi sprostać logo. Dużo zastanawialiśmy się nad tym, co chcielibyśmy zachować i z jakich elementów możemy zrezygnować. Myślę, że udało nam się znaleźć odpowiednią równowagę „, mówi Solja.

Wygląd i czcionka nowego logo mają być ponadczasowe, a jednocześnie interesujące. Logo nawiązuje do elementów i tożsamości z historii Kiilto. Na przykład litera K pochodzi z materiałów reklamowych z pierwszych dziesięcioleci firmy. Nowe logo zostało stworzone przez p. Marko Salonen z agencji reklamowej Bond Creative Agency.

W przyszłym roku firma rodzinna będzie obchodzić setną rocznicę działalności. Według Dyrektora Eevy Solji, sposób działania Kiilto zawsze opierał się na nastawieniu na przyszłość i poszukiwaniu nowych rozwiązań.

„Odświeżenie logo w połączeniu z ambitnym programem ochrony środowiska jest częścią zaangażowania się w przyszłość, która leży u podstaw naszej marki. Wierzę, że reformy marki, które teraz prowadzimy, pomogą nam rozwinąć naszą wewnętrzną i zewnętrzną komunikację w kierunku bardziej zorientowanym na klienta. My w Kiilto jesteśmy jednością.”

Dalsze informacje:

Eeva Solja
Brand and Communications Director
Kiilto Family Oy
eeva.solja@kiilto.com
+358505020501