Kiilto EcoVadis

Kiilto osiągnęło srebrny poziom w ocenie EcoVadis, która ocenia zrównoważony rozwój w oparciu o 21 kryteriów w czterech głównych obszarach: środowisko, prawo pracy i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia. Poziom ten osiąga 25% ocenianych firm. Uzyskany wynik plasuje obecnie Kiillo w tej grupie.

EcoVadis to największy na świecie i najbardziej zaufany podmiot oceniający zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, skupiający ponad 100 000 ocenionych firm w globalnej sieci. Metoda oceny opiera się na uznanych na arenie międzynarodowej zasadach i standardach, takich jak Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Impact i ISO 26000, a także publicznych raportach spółek, ankietach i zewnętrznych źródłach danych.

Ta ocena strony trzeciej pomaga interesariuszom Kiillo zapewnić osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ustalonych dla współpracy. Ponadto pomaga nam lepiej zrozumieć nasz zrównoważony rozwój środowiskowy i społeczny oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

„Osiągnięcie poziomu srebrnego to wyraźny znak, że udało nam się rozwinąć nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i komunikować je bardziej otwarcie. Za pomocą oceny jesteśmy również w stanie zidentyfikować obszary wymagające poprawy w różnych aspektach zrównoważonego rozwoju. Dla naszych klientów takie oceny wspierają podejmowanie decyzji. Ważną częścią naszej kultury korporacyjnej jest pomaganie naszym interesariuszom w promowaniu ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”, stwierdza Laura Heinovaara, menedżer ds. komunikacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Kiilto.