Kiilto dla ochrony bioróżnorodności

W 2023 roku Kiilto zaktualizowało swoją Obietnicę dla Środowiska z 2018 roku. Dodatkowe założenia to między innymi zobowiązanie do inwestowania w lokalne projekty kompensacji emisji CO2 oraz ochrony różnorodności biologicznej na terenach krajów nadbałtyckich, w których Kiilto prowadzi działalność.

W celu popularyzacji działań i idei ochrony bioróżnorodności, będziemy współpracować także z partnerami biznesowymi. Zatrważająca ilość ginących w ostatnich dekadach  gatunków fauny i flory zmusza do refleksji i  wymaga od nas wszystkich podejmowania różnorodnych działań, by zatrzymać ten proces. Rozwój miast, rolnicze uprawy monokulturowe, używanie pestycydów i inne czynniki przyczyniają się do wymierania owadów tzw. zapylaczy, od których zależy przecież produkcja owoców i warzyw. Dlatego w maju Kiilto Polska  promuje akcję zawieszania tzw. Hoteli dla owadów w miastach, by dać szansę schronienia owadom i przetrwania podczas letnich upałów.