DS Smith używa klejów bio do opakowań z tektury falistej

Firma DS Smith, producent opakowań z tektury falistej, w procesie uszlachetniania stosuje kleje na bazie biologicznej. Od kilku lat firma stosuje klej Kiilto Pack Eco, a przejście na nowy ekologiczny klej przebiegło sprawnie. Dzięki tej zmianie zarówno DS Smith, jak i Kiilto realizują swoje cele środowiskowe.

Dla producenta opakowań z tektury falistej DS Smith, zrównoważony rozwój jest integralną częścią modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym. Kiilto także pragnie być pionierem ochrony środowiska w swojej branży. Ambitne cele obu firm wymagają zarówno strategicznych decyzji, jak i licznych zmian w praktykach i procesach produkcji, a wszystko to nakierowane jest na osiągnięcie postępu w kierunku celów środowiskowych.

Dobrym przykładem jest zamiana kleju opartego na paliwach kopalnych do łączenia spoin w procesie uszlachetniania opakowań z tektury falistej , który został zastąpiony klejem Kiilto Pro Pack Eco na bazie biologicznej.

Przejście na stosowanie kleju na bazie biologicznej przebiegło bezproblemowo, a produkt dobrze pasował do naszych procesów” – mówi Katja Viitala, menedżer ds. jakości operacyjnej w DS Smith. Sugestia przejścia na klej na bazie biologicznej pochodziła od Kiilto. „Opracowaliśmy klej Kiilto Pro Pack Eco z myślą o potrzebach przemysłu papierniczego i opakowaniowego. Klej ma właściwości porównywalne z produktami niebiopochodnymi i nie wymusza żadnych zmian w procesie produkcyjnym klienta.

 Dzięki temu produktowi klient może z łatwością przejść na opcję bardziej zrównoważoną środowiskowo, bez uszczerbku dla jakości i wydajności procesu”, mówi kierownik regionalny Kiilto Topias Heinisuo.

Klejenie jest częścią procesu produkcji opakowań z tektury.

W ciągu ponad dziesięciu lat Kiilto i DS Smith zbudowały silne partnerstwo oparte na filarach otwartości, przejrzystości i proaktywności. „Dzięki naszemu wieloletniemu partnerstwu firma Kiilto zna nasze maszyny i procesy, więc ich zespół może w razie potrzeby zapewnić nam wsparcie techniczne i nowe pomysły dotyczące zastosowania klejów. Oczekujemy też, że Kiilto dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu przyczyni się do zapewnienia płynności procesów klejenia” – mówi Viitala. Klejenie jest jednym z elementów procesu wytwarzania produktów z tektury falistej w DS Smith.

W opakowaniach, w których wymagane jest połączenie klejowe, istotne jest, aby proces klejenia przebiegał sprawnie, a rezultaty były trwałe. Jeżeli w procesie klejenia wystąpią problemy, maszyny mogą się zatrzymać, a zakład może w ogóle nie być w stanie wyprodukować produktów. Z drugiej strony, jeśli nie można polegać na klejeniu gotowego produktu, gotowy produkt może nie spełniać oczekiwań jakościowych klienta. „Niezawodność dostaw Kiilto jest dobra, a kleje działają tak, jak powinny” – mówi Viitala. Przejście na klej biopochodny stało się łatwe. Klej stanowi zaledwie kilka procent całkowitej masy opakowań z tektury falistej DS Smith, ale co roku w wszystkich fińskich fabrykach DS Smith zużywa się tony kleju. Z tego powodu przejście na kleje pochodzenia biologicznego nie jest bez znaczenia dla środowiska. „W klejach pochodzenia biologicznego surowce kopalne zastępuje się surowcami odnawialnymi. Surowce odnawialne mogą obejmować materiały, które w przeciwnym razie pozostałyby niewykorzystane. Przykładami takich materiałów są strumienie boczne z przemysłu leśnego” – mówi Heinisuo. Podejmowane są działania w celu zwiększenia wykorzystania mniej uciążliwych dla środowiska surowców odnawialnych w klejach, na przykład poprzez obliczenia bilansu masy. Oznacza to, że fabryka produkująca surowiec obok istniejących surowców kopalnych, wprowadza do swojego procesu odnawialne surowce pochodzenia biologicznego. W rezultacie uzyskują biosurowce, które można obliczeniowo odróżnić od surowców kopalnych. Obliczenia bilansu masy umożliwiają wykorzystanie istniejących zakładów produkcyjnych do wytwarzania produktów pochodzenia biologicznego, eliminując potrzebę budowy nowych zakładów produkcyjnych” – wyjaśnia Heinisuo.

Kiilto dostarcza DS Smith kleju Kiilto Pro Pack Eco na bazie bio, który jest produkowany na podstawie obliczeń bilansu masy.  Jedyne, co się zmieniło, to to, że klej zawiera teraz znacznie większą ilość materiałów pochodzenia biologicznego” – mówi Heinisuo. Grupa DS Smith stale prowadzi badania w celu poszukiwania alternatywnych materiałów włóknistych do produkcji opakowań z tektury falistej, innych niż konwencjonalne włókna drzewne. W przyszłości firma może oprócz włókna drzewnego produkować tekturę falistą z wykorzystaniem takich materiałów jak wodorosty, słoma czy inne. „Aby przewodzić przejściu na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym, musimy umieć myśleć nieszablonowo. Dotyczy to zarówno najnowszych innowacji, jak i mniejszych obszarów rozwoju. Stopniowo małe ilości stają  się dużymi” – mówi Viitala.