Alternatywa dla klejów mocznikowych oraz melaminowych

Firma Kiilto proponuje  alternatywę dla klejów mocznikowych oraz melaminowych, bez wpływu na zmniejszenie wydajności procesu produkcji

Coraz większa świadomość ekologiczna, wpłynęła na zmianę postrzegania produktów wykonanych z drewna. Użytkownicy zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza w pomieszczeniach, na którą ma wpływ emisyjność lotnych związków organicznych z wyposażenia. Dlatego kleje mocznikowe oraz melaminowe, które zawierają formaldehyd są coraz częściej zastępowane przez producentów mebli, drzwi, okien i wyposażenia wnętrz, produktami bezemisyjnymi. Dotychczas nie było to łatwe, ponieważ wpływało na obniżenie wydajności produkcji, a także wprowadzało istotne zmiany w ciągu produkcyjnym oraz w parku maszynowym.

Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom oraz problemom spotykanym przez klientów firma Kiilto nowe opracowała produkty z serii Kestokol i Kestopur, które są alternatywą dla układów UF i MUF czyli klejów mocznikowo-formaldehydowych i melaminowo-formaldehydowych. Występują one w dwóch klasach wodoodporności według normy EN 204: D4 oraz D3. Stosowanie tych produktów pozwala na utrzymanie dużej wydajności procesu produkcyjnego, z zachowaniem posiadanego parku maszynowego. Nadal można korzystać z obecnej technologii (tradycyjnych pras półkowych, ciągłego działania oraz pras wysokiej częstotliwości. Jednak największe wydajności przy zachowaniu doskonałej jakości klejenia, uzyskuje się przy zastosowaniu technologii wysokiej częstotliwości. Dodatkowym argumentem zastosowania tego rozwiązania  jest zmniejszenie temperatury prasowania, co w bilansie rocznym daje duże oszczędności. Uzyskana jakość spoiny spełnia nawet bardzo restrykcyjne normy użytkowania elementów gotowych. Na szczególną uwagę zasługuję fakt, że klejone elementy spełniają wszystkie europejskie oraz pozaeuropejskie normy emisyjności formaldehydu, czyniąc produkty naszych klientów wyjątkowymi oraz bezpiecznymi podczas użytkowania.

Firma Kiilto realizując swoją Obietnicę dla Środowiska stale udoskonala swoje produkty pod względem bezpieczeństwa dla użytkowników i środowiska, dlatego też opracowujemy i nadal wzbogacamy szeroką gamę produktów, o niskiej lub zerowej emisyjności lotnych związków organicznych. W celu wprowadzenia innowacji w Państwa procesie produkcji, zachęcamy do kontaktu z doradcami technicznymi firmy Kiilto:

Bartosz Bogumił  + 602 745 900

Krzysztof Holewa +606 655 660 (PL wschód)

Marcin Polanowski +600 059 162 (PL zachód)