Indoor air

Większość czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Dlatego zdrowe budynki mają duży wpływ na dobre samopoczucie nas wszystkich.
Kiilto opracowuje i dostarcza różne rozwiązania w zakresie powietrza wewnętrznego dla budownictwa.

Systemy i usługi do zarządzania cyklem życia budynku


Kiilto Pro Design jest bezpośrednio dostępny za pośrednictwem Kuivaketju10

Kiilto Dust Free – rozwiązania w zakresie bezpyłowych produktów budowlanych

Stosowanie produktów Kiilto do projektowania budynków spełniających wymogi klasyfikacji emisji M1 dla materiałów budowlanych