Kiilto A 200 jest dwuskładnikowym klejem uszczelniającym modyfikowanym silanami do klejenia metalu i włókna szklanego w zastosowaniach transportowych.

Cechy produktu

  • Dobre właściwości rozprowadzania
  • Nie zawiera izocyjanianów ani rozpuszczalników

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Nadaje się do łączenia włókna szklanego i metali w zastosowaniach konstrukcyjnych, które wymagają długiego czasu otwartego schnięcia i szybkiego twardnienia przez spoinę, idealny do dużych powierzchni klejenia.Nadaje się do łączenia włókna szklanego i metali w zastosowaniach konstrukcyjnych, które wymagają długiego czasu otwartego schnięcia i szybkiego utwardzania przez spoinę, idealny do dużych powierzchni klejenia. Elastyczny, ale zarazem tworzy mocne wiązanie. Niska lepkość. Długi czas otwartego schnięcia. Dobra odporność na działanie środków chemicznych (słabe roztwory). Prawie bezzapachowy. Dobra odporność na czynniki atmosferyczne.

Typ kleju

2-składnikowy modyfikowany polimer silanowy

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,35 kg/dm³

Kolory

biały

Wytrzymałość na ścinanie

– Stal nierdzewna/stal nierdzewna 2,0 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie

1,2 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

100% (DIN 53504)

Proporcja mieszania

10:1 (części wagowych)

Lepkość

20 000 mPas (BrookField +20°C)

Lepkość mieszaniny

40 000 mPas (BrookField +20°C)

Kolor mieszaniny

Szary aluminiowy

Czas schnięcia otwartego

60 min (23 °C/wilg. względna 50%)

Czas powstawania błony

60 min (23 °C/wilg. względna 50%)

Utwardzanie przez

1 dzień

Temperatura nakładania

od 1 do 40°C

Wielkości opakowania

Beczka 200 l

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

od -40 do +90°C

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte, nieotwierane opakowanie w temperaturze od 10 do 25°C przez 12 miesięcy.

Sposób użycia

Materiały klejone muszą być odkurzone, suche, odtłuszczone i bez oleju. Zalecamy przetarcie powierzchni metalowych za pomocą środka Kiilto Cleaner 303 i gruntowanie za pomocą środka Kiilto Primer. Wymieszać Kiilto A 200 i utwardzacz Kiilto B 600 w proporcji 10:1 (części wagowych). Rozsmarować klej po jednej stronie i ścisnąć ze sobą powierzchnie. W przypadku dużych powierzchni wskazane jest użycie np. prasy podciśnieniowej. Świeży klej może być usunięty za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia