Kiilto B 600 hardener
Utwardzacz

Utwardzacz Kiilto B 600 jest przeznaczony do użytku z dwuskładnikowymi klejami uszczelniającymi Kiilto.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Do użytku z dwuskładnikowymi klejami uszczelniającymi. Nie zawiera izocyjanianów, PVC, katalizatora cynowego lub rozpuszczalników.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto B 600 kovete harmaa 25 kg/20 l T2457.020
Typ kleju

wodny żel

Gęstość / ciężar właściwy

1,45 kg/dm³

Kolory

szary

Proporcja mieszania

Patrz karta danych technicznych kleju.

Lepkość

ok. 60 000 mPas (BrookField +20°C)

Temperatura nakładania

od 1 do 40°C

Wielkości opakowania

Puszka 20 l

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte, nieotwierane opakowanie w temperaturze od 10 do 25°C przez 12 miesięcy.

Sposób użycia

Utwardzacz należy wymieszać z dwuskładnikowym klejem uszczelniającym w podanych proporcjach przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia