Kestopur V 303
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur V 303 jest dwuskładnikowym, spieniającym, bezrozpuszczalnikowym klejem poliuretanowym.

Cechy produktu

  • Bez wypełniaczy
  • Silnie  spieniający się
  • Nadaje się do nanoszenia indywidualnego i natryskowego 

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Właściwości spieniające kleju Kestopur V303 są przeznaczone do klejenia styropianu, materiałów izolacyjnych i wełny mineralnej. Odpowiednie materiały to np. metale, materiały izolacyjne i kompozyty włókniste. Klej Kestopur V 303 jest stosowany w połączeniu z utwardzaczem Kestopur 200/S. Nadaje się do produkcji elementów warstwowych na ciągłych liniach prasujących wyposażonych w automatyczny aplikator do klejów dwuskładnikowych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur V 303 Schütz cont T3734.996
Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: 0,97 g/cm³, utwardzacz: 1,2 g/cm³

Proporcja mieszania

100 części wagowych żywicy Kestopur V 303 + 100 części wagowych utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica: ok. 900 mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

Brązowy

Żywotność

Początek spieniania: 23 s (20°C, wilg. wzgl. 50%)
Żywotność (20 g mieszaniny): 37 s (20°C, wilg. wzgl. 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 2 min po wymieszaniu / 20°C

Zużycie

130-250 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

Około 2 min 30 s / 30°C

Wartość kaloryczna

31,6 MJ/kg (EN ISO 1716)

Przechowywanie

Klej Kestopur V 303 jest przechowywany w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze 10–25°C przez 6 miesięcy (pojemnik 1000 l). Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać. Chronić przed zamarznięciem.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można szlifować papierem ściernym, a następnie zagruntować przy użyciu środka Kiilto Cleaning Primer w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Żywica Kestopur V 303 musi zostać wymieszana przed użyciem. Dodać utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i wymieszać aż do uzyskania jednolitego koloru. Nałożyć klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzeć powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 303 lub Kiilto Cleaner 302. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale proces utwardzania będzie wolniejszy, co może mieć wpływ na wynik końcowy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.