Kestopur PL 240
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur PL 240 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali, drewna i materiałów izolacyjnych, jak również kompozytów włóknistych w konstrukcjach składających się z płyt warstwowych dla przemysłu morskiego.

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Doskonała przyczepność do różnych materiałów
  • Konsystencja pasty
  • Dobre formowanie linii grzbietu i trzymanie na powierzchniach pionowych

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur PL 240 tworzy wyjątkowo wytrzymałą spoinę.
Idealny do nakładania szpachelką. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Kleje Kestopur PL są niepalne zgodnie z IMO FTPC, część 5, oraz posiadają certyfikat MED (znak okrągły). Kestopur PL 240 jest stosowany do klejenia metali, laminatu z włókna szklanego, wełny izolacyjnej i pianek, płytek ceramicznych i płyt warstwowych. Przed klejeniem tworzywa sztucznego, np. PES, PC, PVC, ABS i PA, zawsze należy sprawdzać przyczepność.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur PL 240 11 kg/ 10 l T1715.010
Kestopur PL 240 24kg/ 20 l T1715.020
Kestopur PL 240 3,5 kg/ 3 l T1715.003
[green_content]

30 %

Typ kleju

Poliuretanowy

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: ok. 1,60 kg/dm³, utwardzacz: ok. 1,20 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

Al/Al +20°C; 7 N/mm²
Al/Al -20°C 12 N/mm²
Al/Al -190°C 13 N/mm²
(28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

8 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

10% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 65

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur PL 240 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica: ok. 2,5 mln mPas Utwardzacz: ok. 200 mPas

Lepkość mieszaniny

ok. 1,5 mln mPas (BrookField T-F 20°C)

Kolor mieszaniny

beżowy

Żywotność

ok. 60 min (120 g, 20°C, wilg. względna RH 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 1½ h / 20°C

Zużycie

300-800 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

min. 6-7 h / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie , oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +10-25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Przy nakładaniu kleju Kestopur PL 240 na beton wilgotność względna powierzchni może wynosić maks. 90%. Najpierw wymieszaj żywicę Kestopur PL 240, a następnie dodaj utwardzacz i mieszaj, aż mieszanina osiągnie jednolity kolor. Nałóż klej przy użyciu odpowiedniego sprzętu na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usuń świeży klej za pomocą kawałka tkaniny i wyczyść powierzchnie środkiem Kestopur 2K-Cleaner, acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (+5-10°C), ale proces utwardzania będzie wolniejszy, co może mieć wpływ na wynik końcowy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.