Kestopur PL 240/40
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Cechy produktu

Zalety i właściwości

  • Szybko osiąga końcową wytrzymałość
  • Wyjątkowo silny
  • Doskonała przyczepność do wielu materiałów
  • Konsystencja pasty

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur PL 240/40 tworzy bardzo wytrzymałą spoinę. Klej idealnie nadaje się do aplikacji pacą. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Kleje Kestopur PL są niepalne zgodnie z IMO FTPC, część 5, oraz posiadają certyfikat MED (znak koła sterowego). Kestopur PL 240/40 jest stosowany do klejenia metali, laminatu z włókna szklanego, wełny izolacyjnej i pianek, płytek ceramicznych i płyt warstwowych. Przed klejeniem tworzywa sztucznego, np. PES, PC, PVC, ABS i PA, zawsze należy sprawdzać przyczepność.

Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: ok. 1,60 kg/dm³, utwardzacz: ok. 1,20 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

Stal nierdzewna 14 N/mm²
Aluminium/aluminium 9 N/mm²
(28 dni w 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

8 N/mm² 7 dni (DIN 53504)
12 N/mm² 28 dni (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

17% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 65

Proporcja mieszania

6 części wagowych żywicy Kestopur PL 240 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica: ok. 2,2 mln mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas

Lepkość mieszaniny

ok. 1,5 mln mPas (BrookField T-F 20°C)

Kolor mieszaniny

Beżowy

Żywotność

ok. 40 min (120 g, 20 °C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 1 h 20 min / 20°C

Zużycie

300–800 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

Min. 6 h / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Przy nakładaniu kleju Kestopur PL 240 na beton, wilgotność względna powierzchni może wynosić maks. 90%. Wymieszać żywicę Kestopur PL 240/40, dodać utwardzacz i dokładnie wymieszać. Nałożyć klej przy użyciu odpowiedniego sprzętu na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i wyczyścić powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 302, acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może być usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (5–10°C), ale proces utwardzania będzie znacznie wolniejszy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.