Kestopur PL 240/15
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur PL 240/15 jest 2-składnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali, drewna i materiałów izolacyjnych, jak również kompozytów włóknistych w konstrukcjach składających się z płyt warstwowych dla przemysłu morskiego.

Cechy produktu

  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Znakomita przyczepność do wielu materiałów
  • Konsystencja pasty
  • Nie spływa, więc idealnie sprawdza się na grzbietach i ścianach

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur PL 240/15 tworzy bardzo wytrzymałą spoinę. Idealny do nakładania szpachelką. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Kestopur PL 240/15 jest stosowany do klejenia metali, laminatu z włókna szklanego, wełny izolacyjnej i pianek, płytek ceramicznych i płyt warstwowych. Przed klejeniem tworzywa sztucznego, np. PES, PC, PVC, ABS i PA, zawsze należy sprawdzać przyczepność. Kleje Kestopur PL są niepalne zgodnie z IMO FTPC, część 5, oraz posiadają certyfikat MED (znak koła sterowego).

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur PL 240/15 300 kg/200 l suoras. T1787.333
[green_content]

30 %

Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: ok. 1,60 kg/dm³, utwardzacz: ok. 1,20 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

Aluminium/Aluminium 20°C; 7 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie

8 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

10% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 65

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur PL 240/15 +
1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica: ok. 2,5 mln mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas

Lepkość mieszaniny

ok. 1,5 mln mPas (BrookField T-F 20°C)

Kolor mieszaniny

Beżowy

Żywotność

ok. 15 min (120 g, 20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 25 min po zmieszaniu / 20°C

Zużycie

300–800 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

Min. 1 h 30 min / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot, tłuszcz itp. zabrudzenia przy użyciu rozpuszczalnika lub przez przeszlifowanie. Przy nakładaniu kleju Kestopur PL 240/15 na beton wilgotność względna powierzchni może wynosić maks. 90%.
Wymieszać żywicę Kestopur PL 240/15, dodać utwardzacz i dokładnie wymieszać. Nałożyć klej przy użyciu odpowiedniego sprzętu na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka tkaniny i wyczyścić powierzchnie środkiem Kestopur Cleaner 300, acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (5–10°C), ale proces utwardzania będzie znacznie wolniejszy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.