Kestopur PL 15-15
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur PL 15-15 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali, drewna i materiałów izolacyjnych, jak również kompozytów włóknistych w konstrukcjach składających się z płyt warstwowych dla przemysłu morskiego.

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Mocny, wodoodporny
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 15-15 tworzy mocną i elastyczną spoinę. Nadaje się do automatycznego nanoszenia. Kleje Kestopur PL są niepalne zgodnie z IMO FTPC, część 5, oraz posiadają certyfikat MED (znak okrągły). Nadaje się do klejenia np. metali, materiałów izolacyjnych i płytek ceramicznych. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Klej odpowiada fińskiej normie emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur PL 15-15 24kg/ 20 l T1462.020
Kestopur PL 15-15 300 kg/200 l T1462.200
Kestopur PL 15-15 kontti T1462.992
[green_content]

40%

Typ kleju

Poliuretanowy

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica ok. 1,60 kg/dm³, utwardzacz ok. 1,20 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

Stal nierdzewna – stal nierdzewna 5 N/mm² (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

4 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

40 % (DIN 53504)

Twardość

Shore D 55

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur PL 15-15 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica ok. 17 000 mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

ok. 7000 mPas (BrookField RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

Beżowy

Żywotność

ok. 15 min (120 g, 20°C, wilg. względna RH 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 25 min / 20 °C

Zużycie

200-600 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

min. 1,5 h / 20°C

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +10-25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Wymieszaj żywicę Kestopur PL 15–15, dodaj utwardzacz i dokładnie wymieszaj. Nałóż klej przy użyciu wałka, nakładarki lub innego narzędzia aplikacyjnego na jedną lub obydwie strony łączonych materiałów. Usuń świeży klej za pomocą kawałka tkaniny i wyczyść powierzchnie środkiem Kestopur 2K-Cleaner, acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (+5-10°C), ale proces utwardzania będzie wolniejszy, co może mieć wpływ na wynik końcowy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.