Kestopur PL 10-10
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur PL 10-10 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali, drewna i materiałów izolacyjnych, jak również kompozytów włókna w konstrukcjach składających się z płyt warstwowych dla przemysłu morskiego.

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Mocny, wodoodporny
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 10-10 tworzy mocną i elastyczną spoinę. Nadaje się do automatycznego nanoszenia. Kleje Kestopur PL są niepalne zgodnie z IMO FTPC, część 5, oraz posiadają certyfikat MED (znak koła sterowego). Nadaje się do klejenia np. metali, materiałów izolacyjnych i płytek ceramicznych. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Klej spełnia wymagania fińskiej normy emisji dla materiałów budowlanych (M1).

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur PL 10-10 24kg/20 l T3179.020
Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica ok. 1,60 kg/dm³, utwardzacz ok. 1,20 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

Stal nierdzewna 7 N/mm² (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

6 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

20% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 55

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur PL 10-10 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica: ok. 15 000 mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

ok. 7000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

Beżowy

Żywotność

ok. 10 min (120 g, 20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 17 min

Zużycie

200–600 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

min. 1 h / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot, tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu rozpuszczalnika Kiilto Cleaner 303 i/lub przez przeszlifowanie. Najpierw wymieszać żywicę Kestopur, a następnie dodać utwardzacz i mieszać, aż mieszanina osiągnie jednolity kolor. Nałożyć klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzeć powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 302 lub innym odpowiednim rozpuszczalnikiem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (5–10°C), ale proces utwardzania będzie wolniejszy, co może mieć wpływ na wynik końcowy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.