Zastosowanie

Kestopur CR 101 jest dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym elastomerem poliuretanowym. Kestopur CR 101 jest używany np. w pokrywach filtrów, które muszą być odporne na działanie benzyny i oleju.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur CR 101 200 kg avok. T2304.300
Gęstość / ciężar właściwy

Żywica ok. 1 kg/dm³, utwardzacz ok. 1,2 kg/dm³, mieszanina ok. 1 kg/dm³.

Wytrzymałość na rozciąganie

1,0 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

50% (DIN 53504)

Twardość

Shore A 55

Proporcja mieszania

100 części wagowych żywicy Kestopur + 33 części wagowe utwardzacza Kestopur 200/S.

Lepkość

Żywica ok. 500 mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

ok. 400 mPas

Kolor mieszaniny

czarny

Żywotność

ok. 1 min 20 s

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 6 miesięcy. Przed użyciem dobrze wymieszać.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia