Zastosowanie

Kestopur CR 100 jest dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym elastomerem poliuretanowym. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Kestopur CR 100 może służyć np. jako żywica odlewnicza do odlewów betonowych, a także w spoinach elastycznych i odlewach. Może stanowić także lepiszcze w granulacie gumowym.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur CR 100 22 kg/20 l T1036.020
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,20 kg/dm³ (żywica), ok. 1,20 kg/dm³ (utwardzacz)

Wytrzymałość na rozciąganie

2 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

90% (DIN 53504)

Twardość

Shore A 70

Proporcja mieszania

3 części wagowych żywicy Kestopur CR 100 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość mieszaniny

1000 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

Jasnobrązowy

Żywotność

ok. 30 min (20°C, wilg. względna 50%)

Czas formowania

min. 3–3½ h / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 12 miesięcy

Sposób użycia

Klejone lub formowane powierzchnie muszą być czyste i suche. W razie potrzeby usunąć utleniony nalot, smar i inne zanieczyszczenia przy użyciu rozpuszczalnika albo przez szlifowanie. Najpierw wymieszać żywicę, a następnie dodać utwardzacz i mieszać, aż mieszanina osiągnie jednolity kolor. Nałożyć mieszaninę w formie odpowiednim aplikatorem do kleju dwuskładnikowego lub ręcznie. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka tkaniny i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy odlewanie w temperaturze pokojowej. Jest to też możliwe w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 5–10°C), ale czas utwardzania znacznie się wydłuży, a smarowność i właściwości wypełniające pogorszą się.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia