Kestopur A2S 125
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur A2S 125 jest dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym klejem poliuretanowym spieniającym, stosowanym do produkcji płyt warstwowych.

Cechy produktu

  • Niska wartość termiczna
  • Do automatycznego rozprowadzania wstęgowego 

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Ten klej spieniający jest przeznaczony do klejenia wełny mineralnej i skalnej. Odpowiednie materiały to np. metale, materiały izolacyjne i kompozyty włókniste. Kestopur A2S 125 przeznaczony jest do stosowania z utwardzaczem Kestopur 200/S. Nadaje się do produkcji elementów warstwowych klasy A2 wg normy EN 13501 na ciągłych liniach prasujących wyposażonych w automatyczny aplikator do klejów dwuskładnikowych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur A2S 125 Schütz cont T2376.996
[green_content]

30%

Typ kleju

Poliuretanowy

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: 1,6±0,05 kg/dm³, utwardzacz: 1,23±0,03 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

> 7 N/mm² (stal powlekana żywicą epoksydową, 28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur A2S 125 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica 22 500 ± 7500 mPas, utwardzacz 210 ± 30 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Żywotność

2 min 5 s ± 15 s (42 g, 20°C, wilg. względna RH 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 3 min po zmieszaniu / 20°C

Zużycie

200-250 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

Ok. 5 min / 40°C

Wartość kaloryczna

13,7 MJ/kg (EN ISO 1716)

Klasa ogniowa

A2

Przechowywanie

Kestopur A2S 125 jest przechowywany w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach przy temperaturze +10-25°C przez 6 miesięcy (kontener 1000 l) i 12 miesięcy w mniejszych opakowaniach. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać. Chronić przed zamarznięciem.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Usuń kurz, zabrudzenia, utleniony nalot, tłuszcz itp. przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można przeszlifować i zagruntować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Żywicę Kestopur A2S 125 przed użyciem należy wymieszać. Dodaj utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i wymieszaj, aż do uzyskania jednolitego koloru. Nałożyć klej przy użyciu odpowiedniego sprzętu na jedną lub obydwie strony łączonych materiałów. Usuń świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzyj powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 303 lub 2K Cleaner. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy przeprowadzenie klejenia w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale proces utwardzania będzie przebiegać wolniej, a zdolność rozprowadzania pogorszy się.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 30%