Kestopur A2F 130
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur A2F 130 jest dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym klejem poliuretanowym spieniającym, stosowanym do produkcji płyt warstwowych.

Cechy produktu

  • Niska wartość termiczna
  • Idealny do automatycznego rozprowadzania  

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur A2F 130 tworzy mocną i elastyczną spoinę. Opracowany specjalnie do klejenia powierzchni mineralnych i włókna szklanego. Nadaje się do klejenia np. metali, materiałów izolacyjnych i kompozytów włóknistych. Klej Kestopur A2F 130 jest stosowany w połączeniu z utwardzaczem Kestopur 200/F. Kestopur A2F 130 nadaje się do produkcji elementów warstwowych klasy A2 wg normy EN 13501 na ciągłych liniach prasujących wyposażonych w automatyczny aplikator do klejów dwuskładnikowych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur A2F 130 Schütz cont /1500 kg T3213.996
Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: 1,6 g/cm³, utwardzacz: 1,2 g/cm³

Wytrzymałość na ścinanie

≥ 7N/mm² (stal powlekana żywicą epoksydową, 28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur A2F 130 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/F

Lepkość

Żywica ok. 18 000 mPas, utwardzacz: ok. 50 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

Kolor mieszaniny

beżowy

Żywotność

2 min 10 s ± 20 s (42 g, 20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 3 min / 20°C

Zużycie

200–250 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

ok. 5 min / 40 °C

Wartość kaloryczna

14,3 MJ/kg (EN ISO 1716)

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można szlifować papierem ściernym, a następnie zagruntować w celu zwiększenia przyczepności. Przed nałożeniem kleju ostrożnie usunąć pył powstały podczas szlifowania. Dokładnie wymieszać żywicę Kestopur A2F 130 przed użyciem. Dodać utwardzacz Kestopur 200/F do żywicy i wymieszać aż do uzyskania gładkiej masy jednolitego koloru. Nałożyć klej przy użyciu odpowiedniego sprzętu na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Świeże plamy kleju usunąć za pomocą kawałka suchej szmatki i oczyścić powierzchnię środkiem Kiilto Cleaner 303 lub Kiilto Cleaner 200. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie klejów Kestopur w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale czas utwardzania znacznie się wydłuży, a zdolność rozprowadzania pogorszy się.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia