Kestopur 600/5
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur 600/5 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali i wkładów filtrów przy produkcji filtrów.

Cechy produktu

  • Filtry powietrza
  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia
  • Szybko działający

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 600/5 jest dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym klejem poliuretanowym, który tworzy mocną i elastyczną spoinę. Kestopur 600/5 idealnie nadaje się też do automatycznego nanoszenia. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Kestopur 600/5 nadaje się do klejenia np. drewna, papieru i różnych rodzajów metali oraz materiałów izolacyjnych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur 600/5 IBC cont T2306.994
Gęstość / ciężar właściwy

Żywica ok. 1,50 kg/dm³, utwardzacz ok. 1,20 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

SS/SS 9 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie

3 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

50% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 55

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur 600/5 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość mieszaniny

3800 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Kolor mieszaniny

beżowy

Żywotność

4 min (20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 8 min po zmieszaniu

Zużycie

200–600 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

Min. 40 min / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 6 miesięcy. Przed użyciem dobrze wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot, brud, tłuszcz itp. przez przeszlifowanie i za pomocą środka Kiilto Cleaner 303. Zamieszać żywicę Kestopur, dodać utwardzacz i dokładnie wymieszać. Nałożyć klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka tkaniny i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 5–10°C), ale w takich warunkach czas utwardzania znacznie się wydłuży, a smarowność pogorszy się.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia