Kestopur 400/4
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur 400/4 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali i wkładów filtrów przy produkcji filtrów.

Cechy produktu

  • Filtry oleju
  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia
  • Dobra odporność termiczna

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 400/4 jest dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym klejem poliuretanowym, który tworzy mocną i elastyczną spoinę. Kestopur 400/4 idealnie nadaje się do automatycznego nanoszenia. Stosowany razem z utwardzaczem Kestopur 200/S. Kestopur 400/4 nadaje się do klejenia np. drewna, papieru i różnych rodzajów metali oraz materiałów izolacyjnych. Szczególną cechą kleju jest dobra odporność na olej w podwyższonych temperaturach. Zalecana maksymalna temperatura pracy przy narażeniu na działanie ciągłe oleju wynosi ok. 100°C; przy narażeniu na chwilowe działanie oleju wynosi 140°C.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur 400/4 300 kg avok. T1184.300
Kestopur 400/4 IBC cont/1500 kg T1184.994
Kestopur 400/4 kontti T1184.992
[green_content]

30%

Typ kleju

Klej poliuretanowy

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: 1,6 kg/dcm³, utwardzacz: 1,2 kg/dcm³

Kolory

beżowy

Wytrzymałość na ścinanie

SS-SS 10 N/mm², narażenie na działanie oleju (28 d 120°C paliwo ciężkie, stal walcowana na zimno) > 3 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie

15 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

15% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 70

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur 400/4 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S.

Lepkość

Żywica ok. 20 000 mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

ok. 7000 mPas (BrookField RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

beżowy

Żywotność

ok. 4 min (20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 7 min po zmieszaniu / 20°C

Zużycie

200-600 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

Min. 20 min / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +10-25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot, tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu rozpuszczalnika Kiilto Cleaner 303 i/lub przez przeszlifowanie. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można przeszlifować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Żywicę Kestopur 400/4 przed użyciem należy wymieszać. Dodaj utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i wymieszaj, aż do uzyskania jednolitego koloru. Nałóż klej przy użyciu nakładarki lub innego narzędzia aplikacyjnego na jedną lub obydwie strony łączonych materiałów. Usuń świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzyj powierzchnie acetonem, ksylenem lub środkiem Kiilto Cleaner 302. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy przeprowadzenie klejenia w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale proces utwardzania będzie przebiegać wolniej, a zdolność rozprowadzania pogorszy się.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 30%