Kestopur 206/70
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur 206/70 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali, drewna i materiałów izolacyjnych, jak również kompozytów włóknistych w konstrukcjach składających się z płyt warstwowych dla przemysłu transportowego.

Cechy produktu

  • Proporcja mieszania 6:1 
  • Mocny, trwały
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia 

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 206/70 jest dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym klejem poliuretanowym, który tworzy mocną i elastyczną spoinę. Nadaje się do automatycznego nanoszenia. Nadaje się do klejenia np. metali, drewna, materiałów izolacyjnych, laminatu wysokociśnieniowego, kompozytu włóknistego, tworzyw sztucznych, jak PVC, PS lub ABS, oraz szkła. Na poszczególnych materiałach należy przeprowadzić próbę w celu ustalenia przyczepności (dotyczy to zwłaszcza tworzyw sztucznych), wytrzymałości i czasu prasowania. Możliwość użycia z niewielką ilością utwardzacza. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Klej spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów budowlanych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur 206/70 Schütz cont T3145.996
Kestopur 206/70 kontti T3145.992
[green_content]

30 %

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: 1,6 g/cm³, utwardzacz: 1,2 g/cm³

Wytrzymałość na ścinanie

Stal nierdzewna 9 N/mm² (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

6 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

25% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 50

Proporcja mieszania

6 części wagowych żywicy Kestopur 206/70 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S.

Lepkość

Żywica: ok. 20 000 mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

ok. 6500 mPas

Kolor mieszaniny

Beżowy

Żywotność

ok. 70 min (120 g, 20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 2 h po zmieszaniu (23°C, wilg. względna 50%)

Zużycie

150–500 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

min. 8 h / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można szlifować papierem ściernym, a następnie zagruntować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Wymieszać żywicę Kestopur 206/70 przed użyciem. Dodać utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i wymieszać aż do uzyskania jednolitego koloru. Nałożyć klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzeć powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 303 lub 2K Cleaner. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Czas otwartego schnięcia kleju zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale czas prasowania znacznie się wydłuży, a zdolność rozprowadzania pogorszy się. Wyższa temperatura pozwala na skrócenie czasu prasowania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 30 %