Kestopur 205/15
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur 205/15 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali, drewna i materiałów izolacyjnych, jak również kompozytów włókna w konstrukcjach składających się z płyt warstwowych dla przemysłu transportowego.

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Mocny i trwały
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 205/15 tworzy mocną, lecz elastyczną spoinę. Idealny do automatycznego nanoszenia. Szczególną cechą kleju jest elastyczna przyczepność na metalowych powierzchniach. Nadaje się do klejenia np. metali, drewna, materiałów izolacyjnych i kompozytów włókna. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Klej spełnia wymagania fińskiej normy emisji dla materiałów budowlanych (M1).

[green_content]

30 %

Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: 1,6 g/cm³, utwardzacz: 1,2 g/cm³

Kolory

Beżowy, zielony

Wytrzymałość na ścinanie

Stal nierdzewna — stal nierdzewna 9 N/mm², aluminium ≥ 5 N/mm² (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

7 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

25% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 50

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur 205/15 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica: ok. 15 000 mPas, utwardzacz: ok. 250 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Lepkość mieszaniny

ok. 7000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Żywotność

ok. 15 min (120 g, 20°C, wilg. wzgl. 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 45 min (23°C, wilg. względna 50%)

Zużycie

150–500 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

Min. 2 h 15 min / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można szlifować papierem ściernym, a następnie zagruntować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Wymieszać żywicę Kestopur 205/15 przed użyciem. Dodać utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i wymieszać aż do uzyskania jednolitego koloru. Nałożyć klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzeć powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 303 lub Kiilto Cleaner 302. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Czas otwartego schnięcia kleju zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale czas prasowania znacznie się wydłuży, a zdolność rozprowadzania pogorszy się. Wyższa temperatura pozwala na skrócenie czasu prasowania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego kleju. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 30 %