Kestokol WR 125
2-składnikowy epi klej

Kestokol WR 125 jest klejem 2-składnikowym na bazie emulsji polimerowo-izocyjanianowej do zastosowań szczególnych w produkcji drewna gluelam.

Cechy produktu

  • Krótki czas prasowania
  • Długa żywotność
  • Nie wymaga zabezpieczeń w przypadku użytkowania na zewnątrz

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol WR 125 + utwardzacz M jest klejem na bazie emulsji polimerowo-izocyjanianowej, którego spoina jest niezwykle odporna na działanie zmiennych warunków klimatycznych. Spełnia wymagania wodoodporności grupy D4 (4:2005) wg normy EN 204 i normy rozwarstwienia EN 302:2.

Kestokol WR 125 + Hardener M stosuje się do klejenia elementów silnie narażonych na działanie zmiennych warunków klimatycznych, klejenia łodzi drewnianych (nie nadaje się do klejenia elementów poniżej poziomu wody) oraz do szczególnych zastosowań w produkcji gluelam.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol WR 125 8 kg T3827.010
Kestokol WR 125 IBC cont T3827.994
Gęstość / ciężar właściwy

1,11 kg/dm

pH

6,5-8,0

Proporcja mieszania

100 : 15

Lepkość

5000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Lepkość mieszaniny

8000 mPas (Brookfield RVT +20°C) bezpośrednio po dodaniu utwardzacza

Kolor mieszaniny

Jasnobeżowy

Żywotność

Żywotność mieszaniny wynosi najwyżej 50 min (+20°C) (w szczególnych zastosowaniach w produkcji sklejki laminatów – 35 min)

Czas schnięcia otwartego

10-20 min (zużycie 150-220 g/m²) Patrz instrukcja dotycząca użycia.

Zużycie

140-240 g/m²

Czas prasowania

minimum 20 min

Ciśnienie prasowania

0,5 - 1,0 N/mm2

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+5 °C

Wilgotność drewna

6-15%

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

EN 14257 (Watt 91): 10,3 N/mm

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 6 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Dodaj 15 części wagowych środka Hardener M do 100 części wagowych kleju Kestokol WR 125 i dobrze wymieszaj. Jeżeli czas żywotności mieszaniny został przekroczony, mieszanina zaczyna się pienić. Nową porcję mieszaniny można dodać do poprzedniej tylko w czasie jej żywotności.

Sprawdź, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałóż warstwę kleju na jedną stronę. Połącz elementy i dociśnij na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Stosowanie pras do klejenia na gorąco i prasy wysokiej częstotliwości skracają wymagany czas prasowania. W celu określenia niezbędnego czasu prasowania i zapewnienia wytrzymałości spoiny klejowej należy przeprowadzić stosowne próby przed uruchomieniem pełnowymiarowej produkcji.

Sklejone elementy powinny być odstawione przed dalszą obróbką, aby uzyskać niezbędną wytrzymałość spoiny. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Dane techniczne dla zastosowań ogólnych i szczególnych w produkcji sklejki laminatów:

 

  Ogólnego stosowania

Szczególne zastosowania 

sklejki laminaty

 Zużycie

140 - 160 g/m² 

200-240 g/m²

 Czas otwarty10-15 min15-20 min
 Żywotność50 min35 min 
 Czas prasowania (minimum)20 min 30 min 

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za rezultat końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Sprawdź informacje w karcie charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.