Kestokol 95
2-składnikowy epi klej

Kestokol 95 jest 2-składnikowym klejem polimerowo-izocyjanianowym do pracujących w trybie ciągłym linii powlekania płyt drewnopochodnych.

Cechy produktu

  • Szybkie działanie
  • Łatwe nakładanie

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol 95 + utwardzacz M jest klejem na bazie emulsji polimerowo-izocyjanianowej odznaczającym się dobrą odpornością na wodę i wysokie temperatury.

Kestokol 95 + utwardzacz M może być stosowany do powlekania płyt wiórowych folią i nadaje się do pras powlekających pracujących w trybie ciągłym.

pH

5,0

Kolory

Jasno beżowy, przezroczysty po wyschnięciu Świeci w świetle UV (100–390 nm).

Proporcja mieszania

100:7

Lepkość

1900 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

2500 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

Jasnobeżowy

Żywotność

Żywotność mieszaniny wynosi co najwyżej ok. 60 min (20°C).

Czas schnięcia otwartego

4 min (zużycie 100 g/m²)

Czas zachowania właściwości roboczych

Mieszanina zachowuje zdatność do wałkowania przez 90 min.

Zużycie

80–120 g/m²

Min. temp. formowania się filmu klejowego

10°C

Wilgotność drewna

5–10%

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Dodać 7 części wagowych utwardzacza M do 100 części wagowych kleju Kestokol 95 i mieszać, aż mieszanina osiągnie jednolity kolor. Jeżeli czas żywotności został przekroczony, mieszanina zaczyna się pienić. Nową porcję mieszaniny można dodać do poprzedniej tylko w czasie jej żywotności.

Nałożyć jednolitą warstwę kleju. Powierzchnie klejone powinny być wolne od kurzu, tłuszczu itp. Klej można nakładać na folię lub płytę. Po nałożeniu kleju należy natychmiast docisnąć folię. Materiały należy ze sobą ścisnąć w prasie walcowej lub płaskiej. Zalecamy jednak użycie prasy walcowej, ponieważ istotne jest, aby ze spoiny wycisnąć całe powietrze. W przypadku stosowania prasy płaskiej powierzchnia musi zostać najpierw rozwałkowana, aby usunąć z niej powietrze Czas utwardzania można skrócić przez dodatkowe nagrzewanie w temperaturze maks. 40°C


Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia