Osiąganie celów środowiskowych a nasza przyszłość

W ostatnich latach wiadomości skupiały się na walkach o władzę polityczną, wojnach i pandemii wirusa koronowego, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Chociaż nasze podstawowe poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane do głębi, nie możemy pozwolić, aby ten szok przyćmił obecną sytuację nadzwyczajną dla środowiska. Eeva Solja patrzy na tę kwestię z perspektywy firmy rodzinnej i wyjaśnia, w jaki sposób zdecydowane skupienie się na odpowiedzialności za środowisko pomaga klientom Kiilto w ich wysiłkach na rzecz zrównoważonego działania.

Eeva Solja jest Dyrektorką ds. marki i komunikacji w Kiilto. Jednak na rozwój firmy i biznesu patrzy także z perspektywy właściciela. Kiilto jest firmą rodzinną, a na czele firmy przez całe jej istnienie stoi rodzina Solja. W prostych słowach przemyślenia Eevy Solji na temat odpowiedzialności można podsumować w jednym zdaniu: „Jeśli świat nie zainwestuje teraz w zrównoważony rozwój środowiskowy, wkrótce nie będzie potrzeby inwestowania w odpowiedzialność społeczną ani gospodarczą”. „W wiadomościach pojawiają się obrazy wojen, które są oczywiście ogromnymi i szokującymi ludzkimi tragediami. Potrzebna jest pomoc wszystkich, aby chociaż w jakiś sposób złagodzić cierpienie. Konflikty należy rozwiązywać tak szybko, jak to możliwe. Jednocześnie musimy pamiętać o jeszcze większym wyzwaniu, które w bardzo realny sposób dotyka nas wszystkich. Problemy środowiskowe zagrażają warunkom życia na całej planecie.” Solja zwraca uwagę, że obecne działania mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych są niewystarczające. „Cel wyznaczony w Porozumieniu paryskim w sprawie zmian klimatycznych, polegający na ograniczeniu globalnego ocieplenia do 1,5 °C, może wymknąć się nam poza możliwość kontroli. Potrzebujemy więcej działań i to pilnych. Zmniejsza się również różnorodność biologiczna, ponieważ coraz więcej gatunków zwierząt i roślin stale wymiera w wyniku działań człowieka. Zjawisko to zagraża także produkcji żywności, zdrowiu ludzi i gospodarce” – zauważa. „Ponadto dziewicze zasoby naturalne wyczerpią się, jeśli będą nadal wykorzystywane w obecnym tempie. Nie możemy już sobie pozwolić na marnowanie zasobów. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest niezwykle istotne. Obieg zamknięty przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych, ale oferuje także inne korzyści”.

Kiilto pragnie być liderem środowiskowym

Solja podkreśla, że idea dbałości o środowisko jest integralną częścią Kiilto i jego właścicieli od początku istnienia firmy.

Biorąc odpowiedzialność za środowisko kierujemy całym naszym podejściem biznesowym i jest ono częścią wszystkiego, co robimy. Uważamy, że naprawdę możemy coś zmienić. W naszych branżach nawet indywidualne rozwiązania mogą mieć poważny wpływ na środowisko. Kiilto chce pomóc swoim klientom i całej branży. „Nie zadowala nas samo przestrzeganie bieżących wymogów środowiskowych; jest to dla nas oczywiste. Chcemy pójść dalej i znaleźć nowe sposoby na lepsze działanie. Z tego powodu stale współpracujemy z naszymi klientami, aby znajdować nowe możliwości rozwoju.” Solja uważa, że firmy powinny w swojej działalności uwzględniać stale zaostrzające się przepisy dotyczące ochrony środowiska. „Kierunek, w jakim zmierza świat, jest jasny. Sukces należy do tych, którzy potrafią przewidywać i wprowadzać innowacje, a nie tylko reagować na bieżącą sytuację.

Wszyscy musimy się zaangażować

Solja podkreśla, że choć problemy środowiskowe są rozległe i złożone, można jeszcze to zmienić. „Ta praca wymaga wszystkich – a już na pewno wszystkich firm, które charakteryzują się elastycznością i pomysłowością. Oczywiście problemów środowiskowych nie można rozwiązać za pomocą kilku indywidualnych rozwiązań. Potrzebujemy ogromnej liczby innowacji i nowych sposobów działania”. Zwraca uwagę, że firmy, będąc najlepszymi ekspertami we własnym działaniu, są dobrze przygotowane do oceny, gdzie inwestowanie zasobów i wprowadzanie zmian będzie miało największy wpływ. „Cele środowiskowe muszą być wystarczająco ambitne. A kiedy zostaną osiągnięte, należy wyznaczyć nowe, jeszcze bardziej ambitne kamienie milowe. Nawet małe kroki i codzienne działania mają znaczenie.” Według Solji w całym społeczeństwie potrzebny jest nowy sposób myślenia – i na szczęście można już dostrzec tego oznaki. „Najważniejsze jest to, że niezależnie od tego, co robimy, zawsze musimy brać pod uwagę wpływ naszych działań na środowisko”.

Długoterminowe badania

Solja wierzy, że przedsiębiorczość rodzinna daje solidny fundament do pracy na rzecz środowiska. „W firmie rodzinnej nie skupiamy się wyłącznie na kolejnym kwartale. Perspektywa długoterminowa pozwala nam naprawdę osiągnąć postęp na obranej ścieżce. W Kiilto zastanawiano się ostatnio, w jaki sposób można by zaangażować się między innymi w zapobieganie utracie różnorodności biologicznej. „Bioróżnorodność stała się problemem nowym i złożonym, który niewątpliwie wymaga zupełnie nowych rozwiązań. Potrzebne są również dalsze badania na ten temat. Zauważyliśmy na przykład, że rozwiązania bardziej zrównoważone z punktu widzenia różnorodności biologicznej mogą wymagać działań powodujących niepotrzebne emisje. Identyfikacja takich konfliktów jest pierwszym krokiem do ich rozwiązania. W Kiilto zawsze opieramy nasze wysiłki na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju na wiedzy badawczej i dzielimy się naszą wiedzą z korzyścią dla innych” – podkreśla Solja.

źródło: Kiilto.com