Kestopur 200/F jest bezrozpuszczalnikowym składnikiem utwardzającym izocyjanianowym do stosowania z dwuskładnikowymi klejami poliuretanowymi Kestopur.

Cechy produktu

  • Sprawdź właściwy utwardzacz w karcie danych technicznych kleju

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 200/F jest bezrozpuszczalnikowym składnikiem utwardzającym izocyjanianowym do spieniania dwuskładnikowych klejów poliuretanowych Kestopur. Utwardzacz Kestopur 200/F tworzy mocną ale elastyczną spoinę.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Kestopur 200/F hardener 250 kg/200 l T3967.200
*Kestopur 200/F hardener Schütz cont T3967.996
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,20 kg/dm³

Kolory

Brązowy

Lepkość

20-60 mPas (Brookfield RVT 2/20, 25°C)

Lepkość mieszaniny

Patrz karta charakterystyki żywicy.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można szlifować papierem ściernym, a następnie zagruntować przy użyciu środka Kiilto Cleaning Primer w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Dodaj utwardzacz Kestopur 200/F do żywicy Kestopur i dobrze wymieszaj. Unikać kontaktu z wilgocią. Może to być przyczyną powstawania gazu i wzrostu lepkości. Zapewnić właściwą wentylację i stosować odpowiednią odzież ochronną. Zalecamy stosowanie kleju Kestopur w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale proces utwardzania będzie wolniejszy, co może mieć wpływ na wynik końcowy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie danych produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznaj się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.