Sitol 6740 jest klejem na bazie alkoholu poliwynilu do klejenia materiałów izolacyjnych w budynkach.

Cechy produktu


Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Sitol 6740 jest przeznaczony do klejenia materiałów izolacyjnych na bazie włókien w budynkach nanoszony za pomocą aplikatora z dyszą/natryskowego. Charakteryzuje się powolnym schnięciem i silnym wiązaniem. Kompatybilny z izolacją celulozową Ekovilla, (VTT, ETA 09/0081) oraz izolacją celulozową Termex (VTT-C-11413-15).

Wielkość opakowania Kod Produktu
Sitol 6740 15 kg T3933.015
Sitol 6740 IBC cont T3933.994
Typ kleju

Klej na bazie alkoholu poliwynilu

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

7

Lepkość

3 500 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Temperatura nakładania

+18…+25°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschnięty klej usuwać mechanicznie lub ciepłą wodą.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia