Sitol 4835
Klej skrobiowy

Sitol 4835 jest klejem na bazie modyfikowanej skrobi do klejenia spodów toreb papierowych.

Cechy produktu

  • Nadaje się do pakowania produktów spożywczych

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Sitol 4835 nadaje się do klejenia toreb na zakupy. Klej łatwy do czyszczenia z dobrymi właściwościami do stosowania na walcach.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Sitol 4835 30 kg T1014.030
Sitol 4835 100 kg T1014.100
Typ kleju

Klej na bazie modyfikowanej skrobi

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³/20°C

pH

7

Lepkość

150 000 mPas (Brookfield Helibath TE/10, 20°C)

Temperatura nakładania

+18…+25°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym, nieotwieranym opakowaniu w temperaturze +20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschnięty klej usuwać mechanicznie lub gorącą wodą.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia