Sitol 4680
Klej PVAc

Sitol 4680 jest klejem dyspersyjnym na bazie polioctanu winylu (PVAC) do sklejania górnej warstwy spiralnie zwijanych tub.

Cechy produktu

  • Dobra początkowa przylepność

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Sitol 4680 jest zmodyfikowanym klejem dyspersyjnym na bazie polioctanu winylu o dobrych właściwościach umożliwiających nakładanie za pomocą wałka. Nadaje się do tektury, kartonu i laminatów papierowych. Idealny do klejenia wierzchniego kartonu na spiralnie zwijanych tubach.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Sitol 4680 IBC cont T3380.994
Sitol 4680 kontti T3380.992
Typ kleju

PVAC

Gęstość / ciężar właściwy

1,15 kg/dm³ (20°C)

pH

7

Lepkość

2800 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Temperatura nakładania

+18...+25°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu można go przechowywać w temperaturze +20°C przez okres 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Narzędzia i sprzęt wykorzystywany do nakładania kleju można umyć wodą zanim klej wyschnie. Zaschniętą warstwę kleju można usunąć ksylenem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia