Sitol 4499
Klej PVAc

Sitol 4499 to klej dyspersyjny na bazie PVAC do laminowania papieru i tektury.

Cechy produktu

  • Wysoka lepkość

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Sitol 4499 to modyfikowany, szybkowiążący klej PVAC o wysokiej lepkości. Sitol 4499 nadaje się do klejenia papieru i tektury.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Sitol 4499 IBC cont T1470.994
Sitol 4499 kontti T1470.992
Typ kleju

PVAC

Gęstość / ciężar właściwy

1,1 kg/dm³ (20°C)

pH

6,5

Lepkość

13 500 mPas (Brookfield RVT, 5/20, 20°C)

Temperatura nakładania

18–25°C

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschniętą warstwę kleju można usunąć ksylenem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia