Sitol 4304
Klej PVAc

Sitol 4304 to klej dyspersyjny PVAC do produkcji worków.

Cechy produktu

  • Dobra odporność na wilgoć
  • Służ do wzmacniania klejów na bazie skrobi

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Modyfikowany klej dyspersyjny PVAC o wysokiej odporności na wilgoć.
Sitol 4304 służ do wzmacniania klejów na bazie skrobi w przemyśle produkcji worków.
Przed użyciem należy sprawdzić zgodność z klejem na bazie skrobi.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Sitol 4304 IBC cont T2418.994
Typ kleju

PVAC

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³/20°C

pH

3

Lepkość

4000 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Temperatura nakładania

18–25°C

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

W nieotwartym oryginalnym opakowaniu +20°C/maks. 12 miesięcy
Chronić przed zamarznięciem. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia