Sitol 4266
Klej (alkohol poliwinylowy)

Sitol 4266 to klej na bazie alkoholu poliwinylowego do laminowania bibuły.

Cechy produktu

  • Może być rozcieńczany wodą, np. w stosunku 1:4

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej do laminowania o wysokiej lepkości. W razie potrzeby można go rozcieńczyć wodą w stosunku 1:3–1:5. Sitol 4266 nadaje się np. do laminowania papieru toaletowego i bibuły.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Sitol 4266 IBC cont T2337.994
Sitol 4266 15 kg T2337.015
Typ kleju

Klej na bazie alkoholu poliwinylowego

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

7

Lepkość

15 000 mPas (Brookfield RVT, 6/20, 20°C)

Temperatura nakładania

18–25°C

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschnięty klej usuwać mechanicznie lub gorącą wodą.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia