Sitol 3905
Klej dyspersjny

Sitol 3905 to klej dyspersyjny na bazie akrylanów przeznaczony do laminowania.

Cechy produktu

  • Nadaje się do zastosowań, takich jak klejenie folii aluminiowej do papieru

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Sitol 3905 jest przeznaczony do produkcji laminatów technicznych i spożywczych. Wszystkie składniki kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105. Sitol 3905 nadaje się do klejenia folii aluminiowej do papieru i tektury.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Sitol 3905 100 kg T3406.100
Sitol 3905 IBC cont T3406.994
Typ kleju

Klej dyspersyjny na bazie kopolimerów akrylowych

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

7

Lepkość

450 mPas (Brookfield RVT, 2/20, 20 °C)

Temperatura nakładania

18–25°C

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschniętą warstwę kleju można usunąć ksylenem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia