Sitol 3838

Sitol 3838 jest klejem dekstrynowym przeznaczonym do klejenia (tail-tie) końcówek rolek papieru.

Cechy produktu

  • Ulega biodegradacji
  • Dobre przywieranie na mokro

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Sitol 3838 jest przeznaczony do do klejenia (tail-tie) końcówek rolek papieru i tektury. Klej ulega biodegradacji.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Sitol 3838 15 kg T2897.015
Typ kleju

Klej dekstrynowy

Gęstość / ciężar właściwy

1,25 kg/dm³, 20°C

pH

6

Lepkość

600 mPas (Brookfield RVT, 2/20, 20°C)

Temperatura nakładania

+18...+25 °C (Klej również można podgrzać
do temp. maks. 50°C.)

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschnięty klej usuwać mechanicznie lub gorącą wodą.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia