Sitol 2995
Klej SBR

Sitol 2995 to klej dyspersyjny na bazie modyfikowanej gumy SBR do laminowania materiałów nietekstylnych/PE.

Cechy produktu

  • Dobra odporność na wilgoć
  • Dobra odporność termiczna

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Sitol 2995 to klej dyspersyjny na bazie modyfikowanej gumy SBR odpowiedni do laminowania różnego rodzaju materiałów nietekstylnych/PE. Podczas schnięcia tworzy połączenie odporne na wilgoć i temperaturę. Wszystkie składniki kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Sitol 2995 IBC cont T2419.994
Typ kleju

SBR

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³/20°C

pH

7

Lepkość

1500 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Temperatura nakładania

+18°C – +23°C

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia