Znak pochodzenia

Środek gruntujący stosowany w połączeniu z masą uszczelniająco-klejącą Kiiltoflex.

Cechy produktu

  • Czarny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Czarny podkład Kiiltoflex M jest używany do malowanych powierzchni metalowych oraz niektórych materiałów plastikowych. Podkład Kiiltoflex M zapewnia lepsze przyleganie elastycznych mas uszczelniająco-klejących Kiiltoflex. Przed zagruntowaniem zalecamy zmyć powierzchnię zatłuszczoną środkiem czyszczącym, np. Kiilto Cleaner 303 lub acetonem.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto Primer M 750 ml T2515.936
Konsystencja

Czarny płyn

Gęstość / ciężar właściwy

0,79 kg/dm³

Lepkość

2 mPas (20°C)

Pokrycie

ok. 50 m²/dm³

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu (+10°C…+25°C). Przechowywanie w oryginalnym pojemniku ok. 6 miesięcy.

Sposób użycia

Podkład należy dobrze wstrząsnąć. Należy przetrzeć powierzchnię za pomocą czystej ściereczki niepozostawiającej włókien i nasączonej środkiem gruntującym. Przed nałożeniem kleju pozostawić do wyschnięcia przez 15-120 minut. Jeśli przekroczono podany czas, czynność należy powtórzyć.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia