Kovete K przeznaczony jest do stosowania z klejem kontaktowym rozpuszczalnikowym oraz z klejem do podeszew butów.

Cechy produktu

  • Poprawia odporność spoiny na ciepło, olej, tłuszcz i substancje chemiczne

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kovete K jest wysoce reaktywnym składnikiem utwardzającym izocyjanianowym przeznaczonym do stosowania z klejami poliuretanowymi i polichloroprenowymi. Poprawia odporność spoiny na ciepło, substancje chemiczne, olej, tłuszcz i plastyfikatory.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kovete K 50 kg/50 l T1970.050
Gęstość / ciężar właściwy

1,0 kg/dm³

Proporcja mieszania

3-10%

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +20°C przez 24 miesięcy.

Sposób użycia

W połączeniu z klejami poliuretanowymi (Novaflex) powierzchnia klejona musi być aktywowana najpóźniej w ciągu ok. 6 godzin od zastosowania kleju.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Produkt zawiera łatwo parujące i wysoce łatwopalne rozpuszczalniki. Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia