Utwardzacz Kovete C jest stosowany w połączeniu z klejami Akvapur.

Cechy produktu

  • Poprawia odporność spoiny na ciepło, olej, tłuszcz i substancje chemiczne

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Utwardzacz Kovete C jest składnikiem utwardzającym izocyjanianowym stosowanym w połączeniu z klejami Akvapur. Utwardzacz Kovete C poprawia odporność spoiny na ciepło, olej, tłuszcz i substancje chemiczne.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kovete C 10 l T1580.010
Kovete C 800g/750ml T1580.935
Gęstość / ciężar właściwy

1,15 kg/dm³

Proporcja mieszania

Klej Akvapur 100 części wagowych Utwardzacz Kovete C 2–6 części wagowych

Czas zachowania właściwości roboczych

Mieszanina żywicy/utwardzacza musi być zużyta w ciągu 6–8 godzin.

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +20°C przez 12 miesięcy.

Sposób użycia

Dokładnie wymieszać razem klej i utwardzacz. Mieszanina musi być zużyta w ciągu 6-8 godzin od wymieszania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy oraz metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia