Kiiltomelt V 159
Klej topliwy

Uniwersalny klej topliwy EVAC Kiiltomelt V 159 jest przeznaczony do stosowania w przemyśle papierniczym i opakowaniowym.

Cechy produktu

Niska temperatura robocza

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt V 159 jest stosowany do zamykania i łączenia opakowań z tektury falistej oraz kartonu oraz jako klej do pakowania w działach owijania ryz papieru i pakowania rolek. Można go nakładać przy znacznie niższych temperaturach niż inne tradycyjne kleje topliwe. Powoduje skrócenie czasu konserwacji maszyny. Wszystkie składniki kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt V 159 10 kg T7204.010
Kiiltomelt V 159 sininen 10 kg T7210.010
[green_content]

18%

Kolory

żółtawy i niebieski

Temperatura mięknienia

104 °C (DIN 52011)

Czas schnięcia otwartego

Krótki (130°C)

Temperatura nakładania

120–150 °C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania z użyciem dyszy i wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 18%