Kiiltomelt V 125
Klej topliwy

Kiiltomelt K 125 to klej topliwy na bazie EVAC przeznaczony do przemysłu graficznego.

Cechy produktu

  • Niska temperatura nakładania
  • Klej do grzbietów książek i czasopism

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt V 125 to klej montażowy, stosowany także do klejenia grzbietów książek i czasopism w automatycznych liniach oprawiania książek. Kiiltomelt V 125 to lekko zabarwiony klej topliwy, który może być stosowany przy znacznie niższych temperaturach niż tradycyjne kleje topliwe.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt V 125 10 kg T7228.010
[green_content]

33%

Kolory

żółtawy

Temperatura mięknienia

104°C (DIN 52011)

Lepkość

3500 mPas, 140°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Średnio długi

Temperatura nakładania

Od 120 do 150°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania przy użyciu wałka i dyszy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 33%