Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością

Kiiltomelt T 4555
Klej topliwy

Kiiltomelt T 4555 to uniwersalny klej topliwy aktywowany przez docisk.

Cechy produktu

  • Odpowiedni do etykiet
  • Dobra odporność na niskie temperatury
  • Bezbarwny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt T 4555 to aktywowany przez docisk klej topliwy o niskiej lepkości do klejenia etykiet i redukcji przesuwania się opakowań z tektury falistej oraz papierowych i plastikowych torebek podczas paletowania. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt T 4555 18 kg T7254.018
Kolory

Prawie bezbarwny

Temperatura mięknienia

80°C

Lepkość

1100 mPas (140°C)

Czas schnięcia otwartego

Długi (klej aktywowany przez docisk)

Temperatura nakładania

130-140°C

Wielkości opakowania

18 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 24 miesiące.

Sposób użycia

Zapakowany w plastikową folię. Plastikowa folia topi się wraz z klejem. Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka i wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego kleju. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością