Kiiltomelt T 4000
Klej topliwy

Kiiltomelt T 4000 to uniwersalny klej topliwy aktywowany przez docisk.

Cechy produktu

  • Długi czas otwartego schnięcia
  •  Nadaje się np. do etykietowania

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt T 4000 to aktywowany przez docisk klej topliwy do różnego typu zastosowań. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt T 4000 18 kg T7253.018
Kolory

Żółtawy/przezroczysty

Temperatura mięknienia

88°C

Lepkość

900 mPas (160°C)

Czas schnięcia otwartego

Długi (klej aktywowany przez docisk)

Temperatura nakładania

150–170°C

Wielkości opakowania

18 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 24 miesiące.

Sposób użycia

Zapakowany w plastikową folię. Plastikowa folia topi się wraz z klejem. Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka i wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego kleju. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem