Kiiltomelt T 2783 to uniwersalny klej topliwy aktywowany przez docisk.

Cechy produktu

  • Nadaje się do klejenia pianki poliuretanowej
  • Długi czas otwartego schnięcia
  • Nadaje się do stosowania jako klej cierny w paletyzacji

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt T 2783 to wolno krystalizujący się klej topliwy aktywowany przez docisk idealny do tapicerek i montażu. Wszystkie składniki kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
14 kg T7255.014
Kolory

Żółtawy

Temperatura mięknienia

98 °C

Lepkość

2200 mPas, (160 °C)

Czas schnięcia otwartego

Długa żywotność (wolna krystalizacja)

Temperatura nakładania

150–180 °C

Wielkości opakowania

14 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 24 miesiące.

Sposób użycia

Zapakowany w plastikową folię. Plastikowa folia topi się wraz z klejem. Nadaje się do nakładania przy użyciu dyszy, krążka i wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.