Kiiltomelt T 2740 to uniwersalny klej topliwy aktywowany przez docisk.

Cechy produktu

  • Odpowiedni do tapicerek
  •  Długi czas otwartego schnięcia
  •  Dobra wytrzymałość końcowa

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt T 2740 to wolno krystalizujący się klej topliwy aktywowany przez docisk idealny do tapicerek. Dobra wytrzymałość nawet po rozgrzaniu. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt T 2740 15 kg T7250.015
Kolory

Żółtawy

Temperatura mięknienia

85°C

Lepkość

2300 mPas (180°C)

Czas schnięcia otwartego

Długa żywotność (wolna krystalizacja)

Temperatura nakładania

150–180°C

Wielkości opakowania

15 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 24 miesiące.

Sposób użycia

Zapakowany w plastikową folię. Plastikowa folia topi się wraz z klejem. Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka i wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością