Zastosowanie

Kiiltomelt T 2046 to aktywowany przez docisk klej termotopliwy do różnego typu zastosowań. Odznacza się dobrą przyczepnością do różnych trudnych materiałów, jak polietylen i polistyren. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Kolory

Żółtawy

Temperatura mięknienia

78°C

Lepkość

2400 mPas (180°C)

Czas schnięcia otwartego

Długi (klej aktywowany przez docisk)

Temperatura nakładania

160–170°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 12 miesięcy.

Sposób użycia

Zapakowany w plastikową folię. Plastikowa folia topi się wraz z klejem. Nadaje się do nakładania przy użyciu dyszy, krążka i wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.