Kiiltomelt PS 300
Klej topliwy

Kiiltomelt PS 300 jest etylenooctanowinylowym (EVAC) klejem termotopliwym bez wypełniaczy, stosowanym do oklejania krawędzi.

Cechy produktu

  • Klasa emisji M1

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt PS 300 jest klejem termotopliwym bez wypełniaczy do profilowanych pokryć, który może być stosowany do forniru wzmacnianego od tyłu lub do różnych rodzajów folii papierowych. Klej spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów budowlanych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt PS 300 10 kg T7304.010
Kiiltomelt PS 300 400 kg Bigbag T7304.500
Kolory

beżowy

Temperatura mięknienia

85°C (DIN 52011)

Lepkość

6500 mPas, 180°C, 5 s¯¹

Warunki robocze

18–22°C

Temperatura nakładania

160–185°C (na wałku aplikatora)

Wielkości opakowania

20 kg, 400 kg

Wilgotność powietrza (wzgl.)

60–70%

Wilgotność drewna

7–10%

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Topienie kleju odbywa się w zbiorniku kleju. Prędkość posuwu maszyny wynosi 15–40 m/min. Jeśli prędkość posuwu jest mniejsza od zalecanej, należy zwiększyć temperaturę kleju na wałku aplikatora, aby klej nie stygł zbyt szybko. W przypadku dłuższych przerw w pracy należy zmniejszyć temperaturę kleju, aby zapobiec pogorszeniu jego przyczepności i płynności.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia