Kiiltomelt P 745/5
Klej topliwy

Kiiltomelt K 745/5 jest etylenooctanowinylowym (EVAc) klejem termotopliwym dla przemysłu opakowaniowego.

Cechy produktu

  • Dobra przyczepność do aluminium
  • Niska lepkość
  • Dobra odporność na mróz

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt P 745/5 jest klejem opakowaniowym o niskiej lepkości, który nadaje się do klejenia różnych rodzajów materiałów, jak włóknina, powierzchnie PE, folia aluminiowa i różne papiery oraz kartony lakierowane i powlekane. Może także służyć do klejenia opakowań na mrożonki. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt P 745/5 10 kg T7217.010
[green_content]

40%

Kolory

żółtawy

Lepkość

500 mPas, 160°C, 100 s -1

Czas schnięcia otwartego

średnio długi

Temperatura nakładania

150–180°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka i ramienia transferowego.


Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 40%