Kiiltomelt K 608/1
Klej topliwy

Klej topliwy EVAC — Kiiltomelt K 608/1 — jest przeznaczony do przemysłu opakowań.

Cechy produktu

  • Dobra przyczepność do trudnych materiałów
  • Odpowiedni do opakowań produktów spożywczych
  • Dora wytrzymałość na niskie temperatury

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt K 608/1 to szybki klej do opakowań wyróżniający się dobrą przyczepnością do powlekanych kartonów o lakierowanych powierzchniach. Dobra wytrzymałość na mróz. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105. Spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt K 608/1 10 kg T7220.010
[green_content]

16%

Kolory

żółtawy

Temperatura mięknienia

70°C (DIN 52011)

Lepkość

2000 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

średnio długi

Temperatura nakładania

160–180°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Temperatura działania 160–180°C

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego kleju. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 16%