Kiiltomelt EVO V 90
Klej topliwy

Kiiltomelt EVO V 90 jest to poliolefinowy klej topliwy do sektora produkcji opakowań.

Cechy produktu

  • Dobra stabilność termiczna
  • Niska temperatura obróbki
  • Odpowiedni do opakowań żywności
  • Niższe zużycie kleju
  • Bezbarwny i bezwonny
  • Szybki

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt EVO V 90 jest bezbarwnym, bezwonnym klejem topliwym do opakowań. Kiiltomelt EVO V 90 nadaje się do składania i zamykania tektury falistej oraz opakowań kartonowych np. w przemyśle spożywczym. Klej ten wyróżnia się dobrą stabilnością. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105. Klej ten spełnia wymagania dla materiałów i artykułów mających bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością zgodnie z rozporządzeniem ramowym (WE) nr 1935/2004, przepisami o dobrych praktykach wytwarzania (GMP) (WE) nr 2023/2006, ustawą dot. żywności Food Act L 23/2006, jak również przepisami (UE) 10/2011 o materiałach z plastiku.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt EVO V 90 10 kg T7202.010
Kolory

Bezbarwny

Temperatura mięknienia

73°C (DIN 52011)

Lepkość

1500 mPas, 100°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

krótki

Temperatura nakładania

90–120°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka i ramienia transferowego.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia