Kiiltomelt EVO 10
Klej topliwy

Kiiltomelt EVO 10 jest to poliolefinowy klej termotopliwy dla przemysłu opakowaniowego.

Cechy produktu

  • Dobra stabilność termiczna
  • Odpowiedni do opakowań spożywczych
  • Niższe zużycie kleju
  • Szybkie działanie
  • Bezbarwny i bezwonny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt EVO 10 jest szybkowiążącym klejem termotopliwym do klejenia opakowań z papieru, tektury, kartonu i kartonu powlekanego PE np. w branży spożywczej. Zużycie kleju jest mniejsze i okresy międzyprzeglądowe urządzeń są dłuższe. Kiiltomelt EVO 10 odznacza się dobrą stabilnością termiczną. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105. Klej ten spełnia wymagania dla materiałów i artykułów mających bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością zgodnie z rozporządzeniem ramowym (WE) nr 1935/2004, przepisami o dobrych praktykach wytwarzania (GMP) (WE) nr 2023/2006, ustawą dot. żywności Food Act L 23/2006, jak również przepisami (UE) 10/2011 o materiałach z plastiku.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt EVO 10 10 kg T7200.010
Kolory

Biały

Temperatura mięknienia

110°C (DIN 52011)

Lepkość

1300 mPas, 160°C, 100 s -1

Czas schnięcia otwartego

Średnio długi

Temperatura nakładania

150–180°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 24 miesiące.

Sposób użycia

Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka i ramienia transferowego.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia